Subministrem i instal·lem: finestres, balconeres, portes de carrer i establiments, persianes motoritzades, mosquiteres, mallorquines, porticons, tancaments de terrasses, verandes…