Separar de manera efectiva l’ interior de l’exterior en una vivenda és clau per aconseguir una eficaç aïllament tèrmic, un gran estalvi en despeses energètiques i alhora una important contribució en la reducció d’ emissions de CO2. Hem de tenir en compte que al nostre país consumim gairebé energia tot l’any degut a l’ús dels aparells d’aire acondicionat. Hi ha tres factors bàsics per aconseguir la màxima protecció tèrmica i l’estalvi energètic en les finestres: Les prestacions dels perfils, les propietats del vidre i la qualitat de la instal·lació.

El tipus de perfileria i el sistema de la finestra determinen l’ efecte sobre el consum energètic. És molt important que el marc no sigui transmissor de la energia, perquè a través d’ ell aquesta energia es perd a l’ hivern i es guanya a l’estiu. És indispensable que tingui un valor de transmitància U baix, perquè quant més baix sigui aquest valor més aïllant serà la finestra en conjunt amb el vidre. Disposem de perfileria amb un coeficient Uf de fins a 0,92W/m2K.

Igualment succeeix amb els vidres.  Els més eficients tèrmicament i amb coeficients U més baixos són els vidres de baixa emissivitat. Estan formats per 2 o 3 vidres que inclouen una capa de protecció térmica i separats per una càmera d’aire amb gas argó al seu interior.  Hi ha diferents tipus en funció de l’ amplada de la càmera i del factor solar (g). Aquest ha de ser baix quan la vivenda està orientada a sur i entra molta calor de l’exterior, i s’anomenen vidres de control solar. Els nostres vidres tenen un valor Ug de fins a 0,6 W/m2K. Un altre aspecte important es que disposem de varetes distancials tèrmiques que milloren molt l’aïllament a la zona lateral del vidre, disminuint una possible formació d’ aigua de condensació quan hi ha condicions desfavorables de temperatura i humitat, com per exemple grans variacions entre la temperatura diürna i nocturna.

Per últim, és fonamental un muntatge correcte per tal de no perdre els valors tèrmics que ens proporciona el conjunt de la finestra i vidre. Una hermètica connexió a l’obra es indispensable per garantir l’ eficiència energètica. Només una instal·lació de qualitat provada garantitza una finestra perfecte.

Finestres antigues amb doble vidre: Valor tèrmic de la finestra Uw: 2,9 W/m²K

Finestres antigues amb doble vidre: Valor tèrmic de la finestra Uw: 2,9 W/m²K

Superfície del vidre: freda

Finestres FINSTRAL amb vidre doble baix emissiu: Valor tèrmic de la finestra Uw: 1,3 W/m²K .

Finestres FINSTRAL amb vidre doble baix emissiu: Valor tèrmic de la finestra Uw: 1,3 W/m²K .

Superfície del vidre: agradable

Finestres FINSTRAL amb triple vidre baix emissiu: Valor tèrmic de la finestra Uw: 0.91 W/m²K

Finestres FINSTRAL amb triple vidre baix emissiu: Valor tèrmic de la finestra Uw: 0.91 W/m²K

Superfície del vidre: càlida

Amb les finestres amb doble vidre normal es perd, fins a 3 o 5 vegades, més energia que amb les finestres Finstral. Per exemple, en una casa unifamiliar amb 30 m2 de superfície de finestres, mitjançant el canvi de les finestres antigues amb doble vidre per unes finestres Finstral amb un vidre Valor S, la pèrdua tèrmica a través de les finestres es pot reduir en aproximadament 690 litres de gasoil de calefacció o un 40% en les despeses de gas i  electricitat.

El canvi de finestres amb nosaltres  suposa una inversió molt rendible que s‘amortitzarà en molt poc temps i que garanteix:

  • Elevada eficiència energètica : reducció dels costos en calefacció i aire condicionat

  • Màxim aïllament acústic: solucions contra el soroll millorant el descans i la salut

  • Especial confort i benestar en la llar i en el treball, QUALITAT DE VIDA EN DEFINITIVA!