Aconseguir un bon aïllament acústic es de vital importància  degut a l’alta contaminació acústica que està present, gairebé, a totes les ciutats. Moltes suporten nivells superiors als 65 decibels, que segons l’Organització Mundial de la Salut son els dB que podem tolerar.

Diversos estudis han constatat la relació entre l’excés de soroll a l’ambient amb: 

 • Malalties cardiovasculars
 • Trastorns d’irritabilitat, insomni i cansament
 • Disminució del rendiment i de la concentració
 • Estrés
 • Alteracions del metabolisme i del sistema nerviós

És molt important, per tant, aïllar de manera efectiva les nostres llars i llocs de treball del soroll exterior.

Per aconseguir un ambient tranquil i confortable en ells, el soroll no ha de sobrepassar els 35-40 dB per el dia i els 25-30 dB per la nit.

El soroll deixarà de ser un problema. Reducció des de 34 fins a 47 decibels. I ho aconseguim gràcies a:

Perfileria amb la màxima hermeticitat

 • Junta central amb goma tubular i ergonòmica que proporciona major estanquitat que la doble junta
 • Hermeticitat a l’aire Clase 4 segons EN 12207
 • Ferratges d’alta qualitat per aconseguir que la finestra ajusti perfectament

Vidres i panells especials per a l’aïllament acústic

 • Amplia combinació de vidres amb protecció acústica silence i gas argó a l’interior
 • Adhesió perimetral del vidre en el perfil de la fulla
 • Panells acústics també per protegir el calaix de persiana

Perfecta connexió a l’obra

 • Un muntatge de qualitat és fonamental per aconseguir la no filtració del soroll exterior
 • El Certificat de Muntatge del que disposem garantitza les aplicacions a obra segons les directrius europees

El canvi de finestres amb nosaltres  suposa una inversió molt rendible que s‘amortitzarà en molt poc temps i que garanteix:

 • Elevada eficiència energètica : reducció dels costos en calefacció i aire condicionat

 • Màxim aïllament acústic: solucions contra el soroll millorant el descans i la salut

 • Especial confort i benestar en la llar i en el treball, QUALITAT DE VIDA EN DEFINITIVA!